Jäätymissuojaus

Helppo tapa ehkäistä jäätyneiden putkien vaurioita ennalta on suojata viemärit ja vesiputket roudalta lämpökaapeleilla. Lämpökaapelia voidaan käyttää vesiputkien lämmittämiseen vuoden kylminä kuukausina.

Istappar och fruset rör

Ebecon pakkassuojaustuotteiden tavallisia käyttöalueita ovat viemärit, vesijohdot ja vesimittarit esimerkiksi kesämökeillä, autotalleissa, kasvihuoneissa, asuntovaunuissa ja veneissä. Tuotteita myydään erikoisliikkeissä, ja ne on helppo asentaa pistokkeella.

  

Frostvakt 10

Frostvakt 10

Frostvakt 10 on helppo tapa ehkäistä roudan rikkomien putkien ja vesijohtojen aiheuttamat vahingot ja vuodot. Lämpökaapeli liitoksineen on KIWAn juomavesikäyttöön hyväksymä (hyväksymispäätös 1289).  

Monipuolinen jäätymissuojaratkaisu

Frostvakt 10 on lämpökaapeli, joka ei sisällä PVC:tä ja jossa on valmiiksi asennettu pistoke. Se on helppo liittää seinässä olevaan maadoitettuun pistorasiaan vikavirtasuojakytkimen kautta. Tavallisia käyttöalueita ovat viemärit, vesijohdot ja vesimittarit esimerkiksi kesämökeillä, autotalleissa, kasvihuoneissa, asuntovaunuissa tai veneissä. Frostvakt 10 on suunniteltu kylmävesiputkille.  

Hyväksytty asennettavaksi juomaveteen

Frostvakt 10 lisävarusteena saatavine F-10-täydennyssarjoineen on tyyppihyväksytty jäätymissuojaratkaisu, joka soveltuu hyvin käytettäväksi juomavesijohdoissa. Akkreditoidun sertifiointilaitoksen KIWAn perusteelliset testit osoittavat luotettavasti, että Frostvakt 10 kaapeliliitoksineen on turvallinen jäätymissuojaratkaisu, jolla ei ole negatiivisia vaikutuksia terveyteen.

Itsesäätyvä lämpökaapeli

TItsesäätyvyyden ansiosta kaapeli ei voi ylikuumentua. Ylikuumentumista ei tapahdu, vaikka kaapeli pantaisiin ristiin sitä putkeen sovitettaessa. Se on rinnakkaisresistiivinen, mikä tarkoittaa, että itsesäätyvä lämpökaapeli muodostuu kahdesta samansuuntaisesta, puolijohdemateriaaliin valetusta johtimesta. Ne säätävät tehonsa ympäröivän lämpötilan mukaiseksi. Vaikka ulkona on lämpöasteita ja pakkassuojaa ei tarvita, lämpökaapeli on kuitenkin toiminnassa. Lämmityksen kytkeminen pois päältä tapahtuu vetämällä pistoke irti pistorasiasta tai käyttämällä Frostvakt Control -laitetta, joka katkaisee tehon lämpöasteissa. Jos kaapelit ovat pitkiä ja asennus sisäpuolella, on aina suositeltavaa käyttää termostaatin avulla tapahtuvaa ohjausta.

Tehokas jäätymissuojaratkaisu

Johdon sisäpuolelle asennettuna Frostvakt 10 pystyy suojaamaan 32 mm:n paksuisen eristämättömän muoviputken jäätymiseltä aina -30°C:seen saakka. Jos tehontarve on suurempi, putki voidaan eristää. Sisäpuolelle tehtävässä asennuksessa käytetään F-10-täydennyssarjaa. Sisäpuolelle tehtävässä asennuksessa suurin kytkentäpituus on 60 m. Saatavana valmiina 2-100 metrin pituuksissa. Kaapelia myydään myös metritavarana.

  

Frostvakt 25

Frostvakt 25

Ebeco Frostvakt 25 ehkäisee räystäskouruissa olevista jääpuikoista ja umpeen jäätyneistä syöksytorvista aiheutuvia ongelmia.

Helppo asennus

Frostvakt 25 on varustettu neljän metrin pituisella valmiiksi asennetulla liitäntäkaapelilla pistokkeineen. Se on helposti liitettävissä maadoitettuun pistorasiaan. Frostvakt 25-mallia voidaan käyttää lumen sulattamiseen ja jäänmuodostuksen ehkäisemiseen räystäskouruissa ja syöksytorvissa, mutta se soveltuu myös muille alueille, joissa kylmyys ja jäätyminen muodostavat ongelman.

Älykäs lämpökaapeli

Itsesäätyvyyden ansiosta kaapeli ei voi ylikuumentua. Ei edes silloin, jos se pannaan ristiin sitä kouruun sovitettaessa. Se käyttää maksimitehoaan vain siellä, missä se on tarpeellista, eli jäässä ja lumessa. Niissä osissa laitteistoa, joissa lumi on sulanut ja lämmitystä ei enää tarvita, kaapeli vähentää tehoaan jopa 50 %, minkä vuoksi se on erittäin taloudellinen jäänestomenetelmä. Se on rinnakkaisresistiivinen, mikä tarkoittaa, että itsesäätyvä lämpökaapeli muodostuu kahdesta samansuuntaisesta, puolijohdemateriaaliin valetusta johtimesta. Ne säätävät tehonsa ympäröivän lämpötilan mukaiseksi. Vaikka ulkona on lämpöasteita ja pakkassuojaa ei tarvita, lämpökaapeli on kuitenkin toiminnassa. Lämmityksen kytkeminen pois päältä tapahtuu vetämällä pistoke irti pistorasiasta tai käyttämällä Frostvakt Control -laitetta, joka katkaisee tehon lämpöasteissa.

Jäätymissuojaus räystäskouruissa ja syöksyputkissa

Frostvakt 25 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi tilapäisiin asennuksiin räystäskouruissa ja syöksytorvissa. Se kiinnitetään helposti kouruun Ebeco Smartclip R:n avulla ja liitetään maadoitettuun 230 V seinäpistorasiaan. Talven päätyttyä se on helppo irrottaa. Kiinteässä asennuksessa tulee käyttää vedonpoistolla varustettua kytkentärasiaa, ja asennus on tehtävä voimassa olevien sähköasennusmääräysten mukaisesti.

Lämpöpumpun pakkassuojaus

Frostvakt 25 kannattaa asentaa levyä vasten, jotta estetään kondenssiveden jäätyminen. Pienempitehoiset lämpökaapelit eivät yleensä riitä tähän tarkoitukseen.

Putkien pakkassuojaus

Frostvakt 25 voidaan asentaa ulkopuolisesti putkiin, joiden halkaisija on 75 mm tai enemmän. Putki, jonka Ø on 110 mm ja jossa on 20 mm eristys, selviää -30 °C lämpötilasta, kun se suojataan Frostvakt 25:llä. Pienemmät putket suojataan pakkaselta Frostvakt 10:llä, joka on pienitehoisempi.

Kiinteistöjen pakkassuojaus

Suurissa kiinteistöissä on suositeltavaa käyttää kiinteästi asennettavaa pitkäaikaista vaihtoehtoa. Ebeco lumen sulatus kattoihin on kannattava investointi, joka luo turvallisuutta sekä ihmisille että kiinteistöille. Järjestelmään kuuluu kestävä älykkäällä ohjauksella varustettu lämpökaapeli, joka minimoi energiankulutuksen.

  

F-10

F-10

F-10 on itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säätelee tehoaan sen mukaan. Koska lämpökaapeli pitää huolen itsestään, tuloksena on aina tasainen lämpötilan jakautuminen ja hallittu kulutus. F-10:ssa on myös toimivaksi osoittautunut alumiininen suojafolio, joka parantaa kaapelin kestävyyttä ja asennettavuutta. 

Itsesäätyvä lämpökaapeli

Kaapeli on rinnakkaisresistiivinen, mikä tarkoittaa, että itsesäätyvä lämpökaapeli muodostuu kahdesta samansuuntaisesta, puolijohdemateriaaliin valetusta johtimesta. Ne säätävät tehonsa ympäröivän lämpötilan mukaiseksi. Vaikka ulkona on lämpöasteita ja pakkassuojaa ei tarvita, lämpökaapeli on kuitenkin toiminnassa. Jotta toiminto voitaisiin sulkea kokonaan, on järjestelmään liitettävä esimerkiksi EB-Therm 800 -termostaatti. F-10-kaapelia voidaan käyttää vesijohdoissa ja viemäriputkissa sekä sisä- että ulkopuolisesti. 

Helppo asentaa

Itsesäätyvyyden ansiosta kaapelia voi helposti leikata ja vetää myös ristiin sen sovittamiseksi putkeen mahdollisimman hyvin. Ylikuumenemisen vaaraa ei ole. Kylmäkaapelia ei tarvita. Kaapelin kestävyyttä parantavan alumiinisen suojafolion ansiosta kaapelin kuoriminen ja asentaminen on helppoa. Kaikissa lämpökaapeliratkaisuissa on käytettävä vikavirtasuojaa.

Juomavesikelpoinen lämmitysratkaisu

F-10 tarvikkeineen sopii erittäin hyvin asennettavaksi myös vesijohtojen sisään. Niillä on KTW-hyväksyntä, ja ne täyttävät NSF/ANSI-standardin 61 juomavesikelpoisuutta koskevat vaatimukset. Näin F-10 tarvikkeineen muodostaa juomavesikelpoisen lämmitysjärjestelmän, jonka osat on suunniteltu toimimaan täydellisesti yhdessä. 

Näppärät tarvikkeet helpottavat työtä entisestään

Silikoninen liitäntä-/päätössarjaon täydellinen, juomavesikelpoinen asennussarja. Sen ansiosta kaapelin asennuksessa ei tarvita kuumailmapistoolia, vaan asennus tapahtuu liimalla ilman niin sanottuja tulitöitä. Toinen kätevä tarvike on juomavesikelpoinen F-10-täydennyssarja, jonka soikea tiiviste sopii täydellisesti kaapelin muotoon. Se takaa ruuviliitoksen mahdollisimman hyvän tiiviyden ja turvallisuuden. 

Kovimpiinkin olosuhteisiin

F-10 on kehitetty selviämään kylmimmistäkin talvista. Lämpökaapeli suojaa

  • sisäpuolisessa asennuksessa 32 mm:n eristämätöntä muoviputkea –30°C:seen asti
  • ulkopuolisessa asennuksessa 32 mm:n muovi- tai metalliputkea, jossa on 20 mm:n eriste, –20°C:seen asti.

Tehoa voi lisätä entisestään vetämällä kaksi kaapelia tai spiraaliasennuksen avulla.

Esimerkkejä käyttökohteista:

  • Vesijohdot
  • Viemäriputket
  • Juoksutusputket
  • Kaivot

  

Frostvakt Control

Frostvakt Control

Käyttämällä Frostvakt Control -termostaattia suojaat pakkaselta energiatehokkaasti ja taloudellisesti.

Automaattinen säätö

Frostvakt Control säätää lämmityksen kytkeytymään silloin, kun ympäristön lämpötila lähestyy jäätymispistettä. Soveltuu erityisesti Frostvakt-tuotteen kanssa käytettäväksi, mutta sopii myös muiden pakkassuoja- ja lämmitystuotteiden ohjaamiseen.

Referenssiprojektit

Ebecolla on laaja kokemus ratkaisujen luomisesta lämpökaapeleillaan ainutlaatuisiin kohteisiin.