Yleiset toimitusehdot

Soveltamisala

Yleisesti ottaen sovelletaan yleisiä toimitusehtoja NL 17 alla olevin lisäyksin sekä tiettyihin tuoteryhmiin sovellettavia takuuehtoja.

STYT 99

Ebeco noudattaa yleisiä toimitusehtoja, jotka on kuvattu STYT 99:ssä tuotteille, jotka on myyty kattavissa urakoissa. 

Sovellamme STYT 99 -ehtoja sillä edellytyksellä, että erityinen sopimus tehdään sekä seuraavin lisäyksin:

Reklamaatiolomake on käytettävä kirjallisesti reklamaation yhteydessä. Tämä on perustana reklamaationumeron saamiseksi Ebecolta. Asiakkaan on liitettävä lomakkeeseen dokumentaatio hankinnasta, ostopäätöksestä tai laskusta ostosta. Asennus, asentaminen, tarkastukset ja huolto on tehtävä toimittajan ohjeiden mukaisesti sekä Suomalainen standardien mukaan. Asiakas tekee kaikki reklamaatiot yhdessä Ebecon kanssa, yhteistyötä on tehtävä kaikissa tapauksissa. Meillä on oikeus kieltäytyä reklamaatiosta, jos päätös on tehty ilman meidän hyväksyntäämme.

Ebeco yhteydenotto koskien STYT 99 tai reklamaatiota: Lähetä reklamaatiolomake sähköpostitse osoitteeseen: info@ebeco.fi tai +358 (0)42 49 351.