Yleiset toimitusehdot

Soveltamisala

Yleisesti ottaen sovelletaan yleisiä toimitusehtoja NL 09 alla olevin lisäyksin sekä tiettyihin tuoteryhmiin sovellettavia takuuehtoja.

Toimitusehdot

Kaikki toimituskulut tarkoittavat hintaa vapaasti rahdinkuljettajalla (FCA Ebeco, Incoterms 2010), ellei toisin mainita. Tilatut tuotteet toimitetaan normaalisti tilausta seuraavana päivänä, ellei muusta ole erityisesti sovittu. Tilaukset toimitetaan pakettina tai kuormalavalla huolitsijan kautta. Jos kuljetus tapahtuu Ebecon huolitsijan kautta, asiakasta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mahdolliset kuljetuksessa syntyneet vauriot on kirjattava kuormakirjaan, jotta ne voidaan ottaa huomioon. Nämä toimitusehdot koskevat toimituksia Ruotsissa.

Hinnat

Hintoja ei ilmoiteta verkkosivuilla tai luetteloissa; erillistä voimassa olevaa hinnastoa sovelletaan. Hinnat ilmoitetaan aina ilman ALV:tä (25 %). Ebeco pidättää oikeuden mahdollisiin hinnankorotuksiin, jotka johtuvat meistä riippumattomista syistä. Hinnantarkistuksia voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta.

Maksuehdot

Luottoaika on yleensä 30 päivää netto, ellei toisin sovita. Eräpäivän jälkeen veloitetaan 10 %:n viivästyskorko. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Luottotiedot tarkistetaan.

Palautukset

Tehty kauppa voidaan purkaa. Takaisinosto edellyttää, että tavara palautetaan vahingoittumattomana alkuperäispakkauksessaan, jolloin palautettavasta hinnasta vähennetään 20 % . Jos tavara ei ole moitteettomassa kunnossa, on Ebecolla oikeus vähentää palautettavasta hinnasta enemmän. Räätälöityjä tai muokattuja tuotteita ei osteta takaisin. Emme hyväksy postiennakolla tehtyjä palautuksia. Kaikki tuotepalautukset on hyväksytettävä etukäteen Ebecolla. Lisätietoja palautuksista saa Ebecolta soittamalla numeroon +358 (0)42 49 351 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ebeco.fi.

Tuotteeseen tehtävät muutokset

Ebeco pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen rakenteellisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tuotteen tehoon. Tuotetietoja on yllä mainitun lisäksi saatavilla myös osoitteessa ebeco.fi, luetteloissa, tuote-esitteissä ja asennusohjeissa.

Takuu

Tuotteiden takuuaika on yleensä kaksi vuotta, ellei toisin mainita. Katso takuuehdot.

Vastuu

Ebeco ei vastaa seurannaiskustannuksista, joita viallinen tuote tai asennusohjeiden virheellinen noudattaminen voivat aiheuttaa, kuten esimerkiksi menetetystä tuotannosta, saamatta jääneestä korvauksesta tai muusta ostajan kokemasta välillisestä vahingosta tai kolmannelle osapuolelle luovutetusta tavarasta. Tämä koskee myös ostajan tai kolmannen osapuolen valmistamassa tuotteessa olevia vaurioita.

ALEM 09

Ebeco on noudattanut tammikuusta 2010 asti monien muiden alan yritysten tavoin ALEM 09:ssä kuvattuja yleisiä toimitusehtoja sellaisten myytävien tuotteiden osalta, jotka sisältävät urakan. Ehdot ovat laatineet Ruotsin sähköasentajien työnantajajärjestö Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) ja Ruotsin sähkötukkujärjestö Sveriges Elgrossister (SEG).

Sovellamme ALEM 09-ehtoja edellyttäen, että asiasta päästään erityiseen sopimukseen ja että siihen lisätään seuraavat lisäykset:

  • ALEM 09 -reklamaatiolomaketta on käytettävä kirjallisesti valituksen yhteydessä. Tämä on perusta reklamaationumeron saamiselle Ebecolta. Urakoissa kohteen tarkastus on suoritettava asennetussa ympäristössä ennen kuin päätös reklamaatiosta tehdään. Asiakkaan on liitettävä lomakkeeseen ostoa, ostovahvistusta tai laskua koskevat asiakirjat.
  • Kiinnitykset, asennus, tarkastukset ja huolto on suoritettava toimittajan ohjeiden ja Ruotsin standardien mukaisesti.
  • Asiakas tekee kaikki reklamaatiot yhdessä Ebecon kanssa, yhteistyön on tapahduttava kaikissa tapauksissa. Meillä on oikeus hylätä reklamaatio, jos päätös on tehty ilman hyväksyntäämme.
  • § 23 ALEM 09 täydennys - Palautukset. Räätälöityjä tuotteita ei osteta takaisin. Takaisinostot tehdään tuotteista vahingoittumattomissa pakkauksissa, jolloin palautettavasta hinnasta vähennetään 20 %. Jos tavara ei ole moitteettomassa kunnossa, on Ebecolla oikeus vähentää palautettavasta hinnasta enemmän.
  • Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että kaikki tiedot välitetään organisaatiossaan, jotta edellä kuvattuja lisäyksiä ja muita ALEM 09 -ehtoja noudatetaan.

Ladattavat materiaalit:

Yhteystiedot Ebecoon ALEM 09 -ehtoja tai reklamaatioita koskien: Lähetä reklamaatiolomake osoitteeseen: info@ebeco.fi

Muissa kysymyksissä ja asioissa auttaa asiakastukemme: puh. +358 (0)42 49 351

Lisätietoa ALEM 09:stä SEG:ltä.