Takuuehdot

Laajennettua takuutamme on kolmea eri tasoa riippuen siitä, mihin luokkaan tuote kuuluu. Voit myös etsiä tuotteen päävalikosta nähdäksesi, mitä takuuehtoja siihen sovelletaan. Tuotteisiin, joita ei ole lueteltu alla, sovelletaan yleisiä toimitusehtoja.

Garantisymboler

Lattialämmitystuotteita koskevat ehdot

Ebeco AB myöntää 12 vuoden materiaalivikoja koskevan takuun Cable Kitin, Cableflexin, Thermoflex Kitin, Thermoflex, Foil Kitin ja Foil 230 V:n lämpökaapeleille/kalvoille sekä Multiflex 20 -kaapelille, niiden mukana toimitetut tarvikkeet ja eristyslevy mukaan lukien (jäljempänä ”Tuotteet”).

Jos Tuotteissa ilmenee materiaalivikoja takuuaikana, Ebeco AB sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteet siten, että tästä ei aiheudu kuluja ostajalle. Lisäksi Ebeco AB sitoutuu palauttamaan lattian alkuperäiseen kuntoon suoritetun korjauksen tai vaihdon jälkeen. Jotta vika voitaisiin korjata, ostajan on täytynyt säästää tai hänellä on oltava käytettävissä 1 m² nykyistä lattiamateriaalia. 

Ebeco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun mukana toimitettavalle termostaatille.

Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että Tuotteiden asennuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. Myös jonkin seuraavista vaatimuksista on täytyttävä:

A) Asennus suoritetaan käyttäen Takuu Ebeco -palvelua ja dokumentoidaan siihen.

Tai

B) Takuutodistuksen ja testipöytäkirjan, jotka sisältyvät asennusohjeisiin, on oltava kokonaan täytetty, minkä lisäksi asennuksen suorittaneen sähköasentajan on allekirjoitettava ne yhdessä materiaalierittelyn tai laskun kanssa. Lisäksi on oltava valokuvia, joista Tuotteet näkyvät kokonaan asennuksen jälkeen mutta ennen niiden peittämistä, tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtainen luonnos tuotteiden loppupäistä ja liitososista sekä lattia-anturin tarkasta sijainnista.

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja tai jos joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet viallisen materiaalin ja lattiarakenteen käytöstä tai asennusvirheestä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilkivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuudesta.

Takuuta koskevien vaatimusten yhteydessä sovelletaan seuraavaa: Ebeco AB:lle on ilmoitettava ennen muita toimenpiteitä. Lisäksi on esitettävä takuutodistus asennuslaskuineen tai materiaalierittelyineen sekä täytetty ja allekirjoitettu testipöytäkirja.

Pidennä takuuaikaa 25 vuoteen Takuu-sovelluksella

Ebecon digitaalisessa Takuu-sovelluksessa voit dokumentoida kaikki lämpökaapeliasennukset yksinkertaisesti, turvallisesti ja jäsennellysti. Takuu-sovelluksen avulla tehty asennus saa materiaalivirheiden osalta automaattisesti 25 vuoteen pidennetyn takuun. Laajennettu takuu on voimassa vain silloin, kun tuote asennetaan yhdessä Ebecon ohjausjärjestelmän kanssa ja asennuksen on tehnyt valtuutettu sähköasentaja.

Takuu-sovellus lähettää digitaalisen takuutodistuksen sähköpostitse käyttäjälle, joka on sitten vastuussa sen tallentamisesta ja esittämisestä takuuvaatimuksen yhteydessä.

Termostaatilla on edelleen 5 vuoden tuotetakuu.

10 års garanti

Katto-, maa-alue- ja jäätymissuojatuotteita koskevat ehdot

Ebeco AB myöntää 10 vuoden tuotetakuun Ebecon toimittamien tuotteiden ja lisävarusteiden (jäljempänä "Tuotteet") materiaalivioille. Jos Tuotteissa ilmenee materiaalivikoja takuuaikana, Ebeco AB sitoutuu korjaamaan ne tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan korvaavia tuotteita siten, että tästä ei aiheudu kuluja ostajalle.

Ebeco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun mukana toimitettavalle ohjauslaitteelle.

Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että asennuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. Takuutodistuksen testipöytäkirjoineen tulee olla kokonaan täytetty, minkä lisäksi asennuksen suorittaneen sähköasentajan on allekirjoitettava sekä ne että materiaalierittely. Lämpökaapelilaitteisto on myös dokumentoitava sellaisten valokuvien, luonnosten tai piirrosten avulla, joista asennus näkyy ennen laitteiston peittämistä.

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja tai jos joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisen materiaalin ja rakenteen käytöstä tai asennusvirheestä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilkivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuudesta. 

Jos takuun piiriin kuuluva materiaalivika syntyy, asiasta on ilmoitettava Ebeco AB:lle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Takuukorvausta haettaessa on esitettävä takuutodistus asennuslaskuineen sekä täytetty ja allekirjoitettu testipöytäkirja. 

5 års garanti

Ohjauslaitetta koskevat ehdot

Ebeco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun Ebecon toimittamien tuotteiden (jäljempänä "Tuote") materiaalivioille. Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että Tuotteiden asennuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. 

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja tai jos joku muu kuin valtuutettu sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilkivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuudesta. 

Jos takuun piiriin kuuluva materiaalivika syntyy, asiasta on ilmoitettava Ebeco AB:lle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Takuukorvausta haettaessa on esitettävä takuutodistus sekä asennuslasku.