Ebeco Connectin lisenssiehdot ja sopimus

Käyttämällä ohjelmistoa vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän sopimuksen ja suostut noudattamaan sen ehtoja. Jos et hyväksy ehtoja, et saa käyttää ohjelmistoa, ja sinun on poistettava ohjelmisto kaikista omistamistasi tai hallitsemistasi laitteista.

1. Lisenssi

Loppukäyttäjien lisenssisopimukset on tehty Ebeco AB:n tai konserniin kuuluvan yhtiön ja sinun välilläsi loppukäyttäjänä. Hyväksyessään tämän sopimuksen Ebeco antaa sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, rojalteista vapautetun,vain henkilökohtaiseen eikä kaupalliseen käyttöön tarkoitetun maailmanlaajuisen lisenssin, joka antaa sinulle oikeuden asentaa ja käyttää EB-Therm 500 -laitteeseesi tallennettua ohjelmistoa yhdessä EB-Connect WiFin kanssa. Lisenssi myönnetään edellyttäen, että käyttäjä täyttää tässä sopimuksessa mainitut ehdot. Tätä sopimusta ei sovelleta tuotteen ostamiseen.

2. Omistusoikeus

Lisenssi ja sovellus sisältävät Ebecon omistamia suojattuja tietoja, jotka ovat voimassa olevan immateriaalioikeuden suojaamia. Sen lisäksi, mitä tässä sopimuksessa on nimenomaisesti sallittu, Ebecon omistamia tietoja ei saa

  • a) kopioida tai jäljentää missään muodossa, tai
  • b) muuttaa, vuokrata, liisata, myydä, jakaa tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Ebeco pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa, kumota, poistaa tai inaktivoida käyttäjän pääsyn ilman ennakkoilmoitusta. Nimi Ebeco, Ebeco-logo, muut Ebeco-brändit, Ebeco-logot ja muu Ebeco-grafiikka ovat Ebecon tai konserniin kuuluvien yhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Käyttäjälle ei myönnetä oikeutta tai lisenssiä tällaisiin tavaramerkkeihin.

3. Suostumus tietojen käyttämiseen

Sallimalla EB-Therm 500 -laitteesi langattoman EB-Connect WiFi -yhteyden Internetiin suostut siihen, että Ebeco voi kerätä, käyttää, rekisteröidä ja tallentaa tietoja, joita ovat kiinteistösi nimi, tilan/laitteen nimi, virtakatkokset, lämpötila-arvot, IP-osoitteet, sovellukset ja laitteistomääritteet, yhteysvirheet ja käyttäjän vuorovaikutus. Ebeco käyttää tällaisia tietoja parantaakseen tehdasasetuksia ja ohjelmiston suorituskykyä.

4. Ohjelmiston muutokset

Ebeco saattaa kehittää parannuksia, ohjelmointivirheiden korjauksia, päivityksiä ja muita muutoksia, jotka parantavat ohjelmiston suorituskykyä. Liittämällä EB-Therm 500 -laitteesi EB-Connect WiFin  avulla internetiin suostut siihen, että päivitykset voidaan ladata ja asentaa automaattisesti ​​​​​​​EB-Therm 500 -laitteeseesi EB-Connect WiFin avulla ilman ennakkovaroitusta ja ilman, että siihen tarvitaan suostumus. Ymmärrät, että joudut ehkä asentamaan päivityksiä voidaksesi käyttää tuotetta etäkäytössä.

5. Vastuuvapauslauseke

Lisenssi annetaan "sellaisenaan" ja "saatavuuden mukaan" Ebecon määrittelemiin tarkoituksiin, ja kaikki käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ohjelmisto sekä sen tuottamat tulokset ja siitä johdetut tiedot eivät voi korvata teknistä neuvontaa, vaan käyttäjän on todennettava ne itse. Siihen ei sisälly lupausta, eikä sitä pidä ymmärtää täsmällisinä tietoina tai analyyseinä. Ebeco kieltää olevansa vastuussa mistään ohjelmistoa koskevista takuista tai ehdoista, olivat ne sitten ilmaistuja, oletettuja tai lakisääteisiä koskien muun muassa mutta ei ainoastaan myytävyyttä koskevia ehtoja, tyydyttävää laatua, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen, tarkkuutta ja kolmansien osapuolten rikkomattomuutta. Ebeco ei takaa, että ohjelmisto täyttää vaatimuksesi tai että se toimii keskeytyksettä tai virheettömästi.

6. Kolmannen osapuolen komponentit

Ohjelmistoon voi kuulua tiettyjä kolmannen osapuolen ohjelmistokomponentteja mukaan lukien avoin lähdekoodi ja vapaita ohjelmistokomponentteja, joilla kaikilla on oma tekijänoikeutensa ja omat lisenssiehtonsa. Sikäli kuin kolmannen osapuolen lisenssi antaa käyttäjälle oikeuksia käyttää, kopioida tai muokata avoimen lähdekoodin komponenttia, joka on enemmän tai vähemmän kattava kuin tässä sopimuksessa myönnettävät oikeudet, sellaisilla oikeuksilla tulee olla etusija niihin oikeuksiin ja rajoituksiin nähden, joita tässä sopimuksessa annetaan ainoastaan sellaisille kolmannen osapuolen komponenteille.

7. Vastuunrajoitus

Sikäli kuin laissa ei ole kielletty, Ebeco ei missään olosuhteissa ole vastuussa suorista, erityisistä tai epäsuorista vahingoista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen aineelliset vahingot, eikä ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat säästöjen, voittojen tai tietojen menetyksestä sovelluksen käytön seurauksena.

8. Päättyminen

Lisenssi päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo jotakin tämän sopimuksen ehdoista. Ebeco voi irtisanoa lisenssin harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Sopimus ja lisenssi kuuluvat Ruotsin aineellisen oikeuden piiriin. Tästä sopimuksesta syntyvät tai siihen liittyvät riidat ratkaisee Ruotsin tuomioistuinten yksinomainen toimivalta.

Göteborg 191129