Takuuehdot

Laajennettua takuutamme on kolmea eri tasoa riippuen siitä, mihin luokkaan tuote kuuluu. Napsauta luokkaa, johon tuote kuuluu, niin voit lukea lisää sovellettavista ehdoista. Voit myös etsiä tuotteen päävalikosta nähdäksesi, mitä takuuehtoja siihen sovelletaan. Tuotteisiin, joita ei ole lueteltu alla, sovelletaan yleisiä toimitusehtoja. 
 

   

Lattialämmitystuotteita koskevat ehdot

Ebeco OY myöntää 12 vuoden materiaalivikoja koskevan takuun Cable Kitin, Thermoflex Kitin, Foil Kitin ja Foil 230 V:n kaapeleille/kalvoille sekä Multiflex 20 -kaapelille, niiden mukana toimitetut tarvikkeet ja mahdollinen eristyslevy mukaan lukien (jäljempänä ”Tuotteet”).Jos Tuotteissa ilmenee materiaalivikoja takuuaikana, Ebeco OY sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteet siten, että tästä ei aiheudu kuluja ostajalle. Lisäksi Ebeco OY sitoutuu palauttamaan lattian alkuperäiseen kuntoon suoritetun korjauksen tai vaihdon jälkeen.

Jotta pintakerros voidaan palauttaa alkuperäiseen kuntoon, ostajan on täytynyt säästää tai hänellä on oltava käytettävissä 1 m² nykyistä lattiamateriaalia. Ebeco OY varaa itselleen oikeuden asentaa kosteissa tiloissa uuden kaapelin ja uuden klinkkerilattian nykyisen päälle, jotta vesieristekerrosta ei tarvitse rikkoa.

Ebeco OY myöntää 5 vuoden tuotetakuun mukana toimitettavalle termostaatille.

Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että Tuotteiden asennuksen suorittaa pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. Takuutodistuksen testipöytäkirjoineen tulee olla kokonaan täytetty, minkä lisäksi asennuksen suorittaneen sähköasentajan on allekirjoitettava sekä ne että materiaalierittely. Lisäksi on oltava valokuvia, joista Tuotteet näkyvät kokonaan asennuksen jälkeen mutta ennen niiden peittämistä, tai vaihtoehtoisesti yksityiskohtainen luonnos kaapeleiden/mattojen/kalvojen loppupäistä ja liitososista sekä mahdollisten koteloiden tarkasta sijainnista.

Laajennettu takuu on voimassa vain silloin, kun tuote asennetaan yhdessä Ebecon termostaatin kanssa. 

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin pätevä sähköasentaja tai jos joku muu kuin pätevä sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet viallisen materiaalin ja lattiarakenteen käytöstä tai asennusvirheestä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilkivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuudesta.

Jos takuun piiriin kuuluva materiaalivika syntyy, asiasta on ilmoitettava Ebeco OY:lle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Takuukorvausta haettaessa on esitettävä takuutodistus lasku sekä täytetty ja allekirjoitettu testipöytäkirja.

 

Pidennetty takuu rekisteröinnin yhteydessä

Jos asennus rekisteröidään tällä lomakkeella, lattialämmityksen takuuaika pidennetään 25 vuoteen. Termostaattia koskee alkuperäinen takuu. Web-lomakkeen kaikki pakolliset kentät on täytettävä oikein. Asennus on rekisteröitävä 3 kuukauden kuluessa alla mainitusta asennuspäivämäärästä. Pidennettyyn takuuseen sovelletaan edellä mainittuja edellytyksiä ja ehtoja.

 

Tämä koskee seuraavia tuotteita:

Cable Kit 500
Cable Kit 200
Thermoflex Kit 500
Thermoflex Kit 200
Foil Kit
Multiflex 20
Thermoflex 45, 60 & 120
Cableflex

Katto-/maa-alue-/jäätymissuojatuotteita koskevat ehdot

Ebeco OY myöntää 10 vuoden tuotetakuun Ebecon toimittamien tuotteiden ja lisävarusteiden (jäljempänä "Tuotteet") materiaalivioille. Jos Tuotteissa ilmenee materiaalivikoja takuuaikana, Ebeco AB sitoutuu korjaamaan ne tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan korvaavia tuotteita siten, että tästä ei aiheudu kuluja ostajalle.

Ebeco AB myöntää 5 vuoden tuotetakuun mukana toimitettavalle ohjauslaitteelle.

Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että asennuksen suorittaa pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti. Takuutodistuksen testipöytäkirjoineen tulee olla kokonaan täytetty, minkä lisäksi asennuksen suorittaneen sähköasentajan on allekirjoitettava sekä ne että materiaalierittely. Lämpökaapelilaitteisto on myös dokumentoitava sellaisten valokuvien, luonnosten tai piirrosten avulla, joista asennus näkyy ennen laitteiston peittämistä.

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin pätevä sähköasentaja tai jos joku muu kuin pätevä sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisen materiaalin ja rakenteen käytöstä tai asennusvirheestä.

Jos takuun piiriin kuuluva materiaalivika syntyy, asiasta on ilmoitettava Ebeco OY:lle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Takuukorvausta haettaessa on esitettävä takuutodistus lasku sekä täytetty ja allekirjoitettu testipöytäkirja.

 

Tämä koskee seuraavia tuotteita:

F-10
T-18
Älykäs Katto
Snowmat
Snowmelt
Multiflex 27
MI-60

Ohjauslaitetta koskevat ehdot

Ebeco OY myöntää 5 vuoden tuotetakuun Ebecon toimittamien tuotteiden (jäljempänä "Tuote") materiaalivioille. Takuun voimaantulon edellytyksenä on, että Tuotteen asennuksen tekee pätevä sähköasentaja voimassa olevien määräysten ja Ebecon antaman asennusohjeen mukaisesti.

Takuu ei ole voimassa, jos asennuksen on tehnyt joku muu kuin pätevä sähköasentaja tai jos joku muu kuin pätevä sähköasentaja on tehnyt siihen muutoksia tai korjauksia. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ilkivallasta, tulipalosta, salamaniskusta, vesivahingosta tai huolimattomasta, epänormaalista käytöstä tai onnettomuudesta.

Jos takuun piiriin kuuluva materiaalivika syntyy, asiasta on ilmoitettava Ebeco OY:lle ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Takuukorvausta haettaessa on esitettävä takuutodistus lasku.

Tämä koskee seuraavia tuotteita:

EB-Therm 800, anturi
EB-Therm 500
EB-Therm 205
EB-Therm 55
Laitekaappi Mini
Laitekaappi suurille järjestelmille
Timer