Kestävän kehityksen työmme

Hållbarhetsarbete - Solceller på tak

Ympäristö

Pyrimme järjestelmällisesti vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia elinkaarinäkökulmasta (kehityksestä, valmistuksesta ja käytöstä kierrätykseen). Työskentelemme prosessilähtöisesti tavalla, jonka olemme perustaneet ympäristöjärjestelmämme (ISO 14001) puitteissa. Toimintamme noudattaa alallamme sovellettavia direktiivejä, lakeja ja määräyksiä. Lisäksi toimimme ennakoivasti varmistaaksemme, että olemme aina valmiita ajankohtaisiin päivityksiin. 

Tuotteemme koostuvat erilaisista raaka-aineista, kuten muoveista ja metalleista. Ympäristövaikutuksemme riippuu siis suurimmaksi osaksi raaka-aineiden valinnastamme. Siksi pyrimme ennakoivasti valitsemaan mahdollisimman kestävimmät materiaalit ottaen huomioon vaaralliset ominaisuudet, kierrätettävyyden ja ilmastovaikutuksen. Käytämme myös kolmannen osapuolen arviointeja (SundaHus, Byggvarubedömningen ja Svanen) ja edistämme siten Ruotsin kansallista Giftfri Miljö -ympäristötavoitetta (Myrkytön ympäristö). 

Etiikka ja ihmisoikeudet

Elektronisten tuotteiden tuotanto edellyttää muun muassa metalliraaka-aineita. Näin ollen varmistamme huolellisilla toimittaja-arvioinneillamme, että metallit tuotetaan tavalla, joka ei ole ihmisoikeusperiaatteiden vastainen. Ebeco ei hyväksy sitä, että konfliktimineraaleja (3TG) käytetään tuotteidemme valmistuksessa. Näin vältetään konfliktialttiiden alueiden aseellisten ryhmien epäeettistä tuotantoa, kuljetusta ja kauppaa koskeva rahoitus ja tuki.  

Laatu

Laatu vastaa sekä lakiin pohjautuvien että asiakaslähtöisten vaatimusten ja odotusten täyttymistä. Ylläpidämme hyvää laatua prosessilähtöisellä lähestymistavalla, jonka olemme luoneet laadunhallintajärjestelmäämme (ISO 14001). Kokonaisuutena tämä tarkoittaa, että toimitamme tuotteita, jotka täyttävät asiakkaan odotukset ja sovittujen toimitusehtojen mukaisesti ja jotka eivät ole sovellettavien määräysten vastaisia. Teemme tuotannon laadunvalvonnan varmistaaksemme, että tuote täyttää tarkoituksensa ja siten vältämme asiakkaiden valitukset. Meillä on myös selkeät menettelyt tilaussuunnitteluprosessimme suhteen sen varmistamiseksi, että tuotteet toimitetaan sovittujen toimitusehtojen mukaisesti.

Energy Saver tarjoaa oikean valinnan

Lämmitysratkaisumme antaa muutakin kuin mahdollisuuden tehokkaaseen lämmitykseen. Ne tarjoavat myös hyvät mahdollisuudet energiakustannusten alentamiseen. Olemme luoneet Energy Saver-symbolin, jotta asiakkaiden olisi helppo valita energiaa säästäviä vaihtoehtoja. Symboli on kaikissa tuotteissa, joita voimme suositella fiksuja ostoksia varten.

ISO-sertifioitu

Meillä on ISO-sertifikaatti ISO 14001 ja ISO 9001 mukaisesti..