Renova

  • Renova

Renova on Länsi-Ruotsin johtava ympäristöyritys. Se toimii jätteenkäsittely- ja kierrätysalalla. Göteborgin roskat muunnetaan Sävenäsin jätevoimalaitoksessa lämmöksi ja sähköksi. Ebecon avulla Renova onnistui ehkäisemään ennalta ongelmat, joita tuhkasta ja kondensoitumisesta aiheutuu.

Renova kerää ja käsittelee jätteet mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Jätteet, joita ei kierrätetä tai muuteta biokaasuksi, muunnetaan sen sijaan sähköksi ja lämmöksi Sävenäsin jätevoimalaitoksessa. Sävenäsin voimalaitos tuottaa Göteborgin alueella noin 30 prosenttia kaukolämmöstä ja 5 prosenttia sähköstä.

Renovan haaste

Osa jätteestä poltetaan energian tuottamiseksi. Tästä syntyvä tuhka kerätään niin kutsuttuihin tuhkasiiloihin. Kun tuhka putoaa siiloon, se on todella kuumaa, ja siilon sisäpuolelle muodostuu lauhdetta. Tällöin tuhka voi tarttua kiinni ja siilo voi liettyä. Renova otti yhteyttä Ebecoon kondensoitumisen ja liettymisen estämiseksi.

 

Ebeco Industri ratkaisee ongelman

Ratkaisuna oli sijoittaa tuhkasiiloon lämpökaapeli, jota käytetään tarvittaessa siilon lämmitykseen ja lauhteen poistamiseen. Ebeco käytti mineraalieristettyä lämpökaapelia, joka voidaan lämmittää hyvin kuumaksi ja joka kestää erittäin korkeita lämpötiloja. Siiloon putoavan tuhkan lämpötila voi tavallisessa käytössä olla jopa 500 °C, jota tavanomaiset lämpökaapelit eivät kestä. Tämän vuoksi käytettiin teollisuuden olosuhteisiin mukautettua lämpökaapelia.

Ebecon mineraalieristetyt lämpökaapelit on kehitetty kestämään rankimpiakin teollisuussovelluksia. Niiden käyttöikä on pitkä, ja ne kestävät äärimmäisiä lämpötiloja.