Rinnakkaisresistiivinen kaapeli - itsensärajoittava

  • Rinnakkaisresistiivinen kaapeli - itsensärajoittava

Itsensärajoittavat kaapelit, joiden teho säätyy ympäröivän lämpötilan mukaan.

Itsesäätyvä lämpökaapeli muodostuu kahdesta samansuuntaisesta johtimesta puolijohdemateriaaliin valettuina. Ne säätävät tehonsa ympäröivän lämpötilan mukaiseksi. Lämpötilan muuttuessa myös materiaalin ominaisuudet muuttuvat.

Lämpötilan kohotessa teho heikkenee ja vastaavasti lämpötilan laskiessa teho paranee. Tämä tapahtuu kyseisen kaapelin tietyllä lämpötila-alueella.

Teho siis heikkenee lämpötilan noustessa. Tämä mahdollistaa ristikkäisasennuksen, estää ylikuumenemista sekä mahdollistaa käytön palo- ja räjähdysvaarallisissa tiloissa.


Ominaisuudet:

  • Itsesäätyvä mukautettavalla teholla
  • Voidaan käyttää useilla eri lämpötila-alueilla
  • Teho säätyy tarpeen mukaan
  • Kestää hyvin kemikaaleja
  • Ei edellytä lämpötilarajoituksia (tärkeä etu käytettäessä Ex-alueilla)
  • Helppo vetää ja asentaa
  • Voidaan katkaista haluttuun mittaan rullasta
  • Kytkentä pistoliittimillä

Käyttöalueet:

Lämmityskaapelia ELSR (itsesäätyvä) voidaan käyttää pakkassuojaukseen sekä esimerkiksi säiliöiden, putkien ja venttiilien lämpötilan pitämiseen tasaisena. Liittimiä lukuun ottamatta lämmityskaapeli kestää upotuksen nesteeseen. Jos kaapelia käytetään aggressiivisessa ympäristössä (kemian tai petrokemian teollisuus), lämmityskaapeliin asennetaan kemikaalinkestävä ulkovaippa (fluoropolymeeria) eli BOT.


Toiminta:

Itsesäätyvät lämmityskaapelit koostuvat kahdesta samansuuntaisesta väylästä, jotka on valettu muoviseen lämpöelementtiin ja seostettu ympäröiviin hiilihiukkasiin. Jos lämpötila nousee käytön aikana, muovi laajenee molekyylien laajenemisen vuoksi ja hiilihiukkasten välinen etäisyys kasvaa. Vastus lisääntyy ja teho vähenee. Jäähtymisen yhteydessä vastus vähenee ja teho lisääntyy.

Tämä fyysinen ominaisuus, jonka vuoksi määritetyt lämpötilat eivät ylity, helpottaa myös itsesäätyvien kaapeleiden ristiinasennusta. Tällöin ei myöskään tarvita erillistä yksikköä virran katkaisuun tietyssä lämpötilassa.